onsdag 18 mars 2015

Att finnas händer inutiBakom en liten, liten buske sitter en tilltufsad knytt och tror att den inte syns. Den sitter stilla så gott det går när en fryser och små, små tårar trillar för en kind eller två. Vit blick iris och en svart skogstjärn. Är din hand varm? Är den stor nog att värma eller håller du upp mig, betraktar mig och sätter mig åter i en buske där grenar skyler men knappt döljer, eländet.
Hur länge ser den utan att be? Hur länge undrar den utan att vädja?
Den kan sitta där och skaka i kylan från mossan. Betrakta, vända bort sin blick.
Små smutsiga pinnar till armar som korsar knän kan undra men inte hoppas. Inte på dig.
Du kan slå på värmelampan på akvariet innan du lägger dig och om det roar dig släppa ner en fluga till frukost.

Bakom en liten, liten buske sitter en tilltufsad knytt och vet att synas är inte att finnas. Bakom en massa, massa tankar vet knytt: "att finnas" händer inuti. Den reser sig så gott det går när en fryser och små, små tårar trillar för en kind eller två.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar